VREEMDE GEZANTSCHAPPEN. MINISTERIE VAN BUITENL ANDSCHE ZAKEN. XXXIV het Kabinet, Mr. L. H. Ruys- België Groot-Brittannië Duitschland Frankrijk Italië Japan Algemeen Secretariaat. Bureau ?1. en B. Hoofdcommies, D. C. van Duysberg. Bureau C. Referendaris, Mr. D. Baron van Hogendorp. Afdeeling Politieke Zaken. Referendaris, chef der afdeel., Mr. J. Pijls, Afdeeling Consulaire- en Handelszaken. Administrateur, chef der afdeeling, Mr. S. Hannema. Afdeeling Comptabiliteit. Referendaris, chef der afdeeling, W. de Lorm. Oranjestraat 3. Minister, Mr. W. H. de Beaufort. Audiëntie Vrijdags tussehen 2 en 3 uur. Secretaris-Generaal, Mr. W. A. P. Verkerk Pistorius. Mi nis ter R es id ent. K.-.binet van den .Minister. Minister resident, chef van senaers. Tournooiveld 2. Korte Voorhout 1. Kneuterdijk 4. Lange Houtstraat 23a. L. Vijverberg '13. Hótel Vieux Doelen. Paleisstaaat 1. Westeinde 12. Lange Vijverberg 8. Korte Voorhout 8. Paleisstraat 2. Rijnstraat 14. Nunciatuur van Z. H. den Paus Bezuidenhout 93. Oostenrijk-Hongarije Lange Voorhout 15. Portugal Rusland Spanje Venezuela Vereenigde Staten Zweden en Noorwegen. Zuid-Afrikaansehe Republiek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 42