xxxvï MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHEZAKEN. o Q- ■9 voor de Levensverzekeringen, M. Henriquez Kabinet van den Minister. Geheim Archief. Referendaris, chef van het Kabinet. J. W. E. Seheltus. Afdeeling Generaal-Sechetariaat. Referendaris, chef der afdeeling, A. Belinfante Jr. Afdeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit. Referendaris, chef der afdeeling, G. W. van Kempen. Afdeeling Binnenlandsch Bestuur en Armwezen. Referendaris, chef der afdeeling, Mr. J. W. II. M. v. Idsinga. Afdeeling Nationale Militie en Schutterijen. Referendaris, chef der afdeeling, L. F. G. P. Schreuder. Afdeeling Onderwijs. Referendaris, chef der afdeeling, A. P. Huber. Afdeeling Kunsten en Wetenschappen. Referendaris, chef der a fdeeling, Jhr. Mr. V. E. L.deStuers. Afdeeling Medische Politie. Referendaris, chef der afdeeling, Mr. A. F. Baron v. Lynden. Afdeeling InXDBOUW. Directeur-Generaal, chef der afdeeling, Mr. C. J. Siekesz. -- Minister, Mr. II. Goeman Borgesius. Audiëntie, Zaterdags 12 ure. Secretaris-Generaal, Mr-. II. J. Dijek meester'. Adviseur voor de Medische en Vétérinaire Zaken, Pr. W. P Ruijsch. Adviseur Pimentel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 44