MINISTERIE VAN MARINE. XXXVII titulair, H. A. de Smit van den Minister, Jhr. .1. A. lloëll. Audiëntie Vrijdags 11 ure. Sccrelaris-Gencraal. L. A. Dittlol' Tjassens. Afdeeling Materieel der Zeemacht. Chef. Directeur vuur Scheepsbouw, C. L. Loder. Afdeeling Personeel. Chef. Kapitein ter zee. .1. Derx. Afdeeling Soldijen. Voeding en Kleeding. Chef. Houfd-Inspecteur v. Administratie, W. H. F. Vogel. Afdeeling Loodswezen. Chef. Schout bij Nacht titulair, J. Spanjaard. dfdeeling Hydrographie. Chef. Kapitein ter zee t' Broecke. Afdeeling Comptabiliteit. Chef, lloofdcommit-s, A. W. de Groot. Bureel Kabinet van den Minister. Luiten, ter zee Ie kl„ G. C. D. Baron v. Hardenbroek. (Adj.) Bureel Secretariaat. Chef. Hoofd-Commies, C. F. Gravelotte. Bureel Zegel. Leges en Begislratie. Chef. Hoofdrommies, J. P. H. Hartman. Bureel Agenda en Index. Chef. Ilcofdcommies, B. C. llitz. Bureel Marinestaf. Chef van den Marinestaf. Kapitein ter zee A. P. Tadema. Bureel Geneeskundige Dienst, der Zeemacht. Chef. Inspecteur van den Geneed;. Dienst. Schout bij Nacht, L. 1’. Gijsberti Hodenpijl. Bureel Artillerie. Chef. Inspecteur over de Artillerie der Marine. Kapitein ter zee, \V. F. Blaauw. Bureel Torpedodienst. Chef, Inspecteur van den Marine Torpedodienst. Kapi tein ter zee L. C. Povers. Bureel Stoomvaartdienst. Chef, Inspecteur van den. Stoomvaartdienst. Kapitein ter zee titulair. J. II. Beucker Andreae. -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 45