XXXIX -© Administratie der Domeinen. Pensioenraad voor Burgerlijke Ambtenaren. Secretaris, Mr. W. I’. J. Bok. Directeur, J. G. Mulder. Staatsloterij. Directeur H. van Goudoever. O Afdeeling Eerediensten. Hoofdcominies, Chef der afdeeling, N. G. Nieuwenhuisen. Administratie van de Registratie, de Hypotheken en het Kadaster. Weduwen- en Weezenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren. Q Administrateur. Chef der afdeeling, Mr. Ph. A. Holsboer. Administrateur van hel Kroondomein, Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel. Administrateur, Chef der afdeeling, J. C. Bouman. Inspecteurs der Registratie le Mr. C. E. Achterberg, 2* kl., J. D. G. Scliuuring. Inspecteur van het Kadaster, E. P. van Steenbergen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 47