MINISTERIE VAN KOLONIËN. XLII ■O Minister. J. T. Cremer. Audiëntie. Vrijdags 1 uur. SecretarG-Generaal.. Jlr. A. E. Elias. Chef van het Kabinet des Ministers, J. J. Perk. Refe rendaris. Afdeeling A. Oost-Indische Zaken. Eerste Bureau (A1). Wd. Referendaris, chef van het bureau, Mr. A. Loudon. Tweede Bureau (A‘2), Wd. Referendaris, chef van het bureau, Mr. A. A. de Vries. Derde. Bureau (A3). Referendaris, chef van hi t bureau, .1. T. Viehoff. Bureau B. West-Indische Zaken- Referendaris, chef van het bureau, J. II. Elias. Bureau C. Militaire Zaken. Raad-Adviseur, chef van het bureau, Jhr. J. D. Six. Bureau D. Personeel. IT'rf. Referendaris chef van het bureau, Mr. A. A. de Vries. Bureau E. Comptabiliteit. Referendaris, chef van het bureau, A. Mondt Hzn. Bureau F. Aanschaffing en uitzending van GOUVERNEMENTSGOEDEREN. Wd. Referendaris, chef van het bureau, C. H. van Lennep. Bureau G. Koloniaal verslag. Bibliotheek Referendaris, chef van het bureau, P. J. Bouwmeester. Technisch Bureau. (Aanschaffing en keuring van goederen voornamelijk voor den dienst der Staatsspoorwegen in Ned.-Indië). Referendaris, chef van het bureau. G. B. H. F. Alpherts, Algemeene Secretarie en Expeditie. Comm, chef van het bureau, J. J. Groenemeijer. Archief, (behalve voor Geheim Archief.) Comm., chef van het bureau, I’. R. Beukers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 50