484 EEN JUBELTOON UIT HET NOORDEN. Dan scharen wij ons om Uw troon. Daar houden wij de wacht. Dat steeds Uw vorstelijke kroon Blijv, blinkend, schoon en zacht. En Nederland! mijn Vaderland! Wees trotsch op uw kleinood Bescherm het met een trouwe hand Voor zorgen, leed en nood; Bemin haar als een lieve maagd En schud haar peluw zacht Weet, dat gij kunt, wat men u vraagt, Want Eendracht geeft U kracht. Dank, Neerlandsch volk, der Heeren Heer Voor zooveel liefd’ en trouw: Hij schonk u een Oranje weer In een beminde vrouw O! steun haai'! help haar! sta haar bij! En leid haar zachte hand Haar reine ziel, zij waarborgt mij Het heil van ’t Vaderland. Houd, Neerlandsch volk, dien parel hoog! Geev’ ook der Vorsten Heer Dat Neerland op Oranje boog, Als zijn geluk en eer Plant op den u zoo dierb’ren grond. Elk in zijn eigen hof, Een boom gewijd aan dezen stond Tot Wilhelmina’s lof.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 618