485 EEN JUBELTOON UIT HET NOORDEN. Winsum Groningen). Anth. Keizer. Dan houdt deez’ blijde jubeltoon Nog lang zijn schoonen klank; En juichen wij om uwen troon, Vorstin! van heil en dank; O Godvervul die schoone hoop Laat Nederland voortaan Als de gelukstaat in Euroop Hoog aangeschreven staan! En gijo volk van Nederland Vraag van den Opperheer, Dat Hij dit dierb’re liefdepand Doe strekken tot Uw eer; Steun gij haar, houd haar kloek en sterk, Maak haar de scepter zacht, Wees één met haar in ’t moeilijk werk, Want Eendracht.zij maakt Macht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 619