INHOUD. 20 October 1897 4 26 34 63 1 4 6 14 19 1 14 1 2 77 De Compositie is van den heer W. P. H. Jansen te Voorhout. IX XXVI XLV Bladz. Kalender, waaronder op bladz. XXIII opgegeven worden de R. K. Feest- en Kerkdagen Officieele opgaven Naamlijst der Burgemeesters van ’s-Gravenhage Officieele stukken der Vereeniging „die Haghe” Statuten, met de wijziging van Huishoudelijk Reglement Verslag van 1 October 1897 tot 15 Augustus 1898 Bijlage Rede van den Voorzitter Aanwinst der Bibliotheek Naamlijst der leden Naamlijst der leden in de verschillende Commissiën P. Zwart, Opdracht D. F. van Heijst, Nieuw Koninginne-Lied 'j G. L. Kepper, Onze Koningin. {Met portret tegen over den titel, en eene afbeelding naar eene teekening van P. de Josselin de Jong.) A. J. Servaas van Rooijen, Het Wilhelmuslied. {Met afbeelding, naar eene teekening van J G. Smits.) M. O. Wildeman, Prins Willem I {Fragment j 15331558. {Met portret.} A. J. Servaas van Rooijen, „Prince Mouringh” en Simon Stevin’s Zeilwagen. {Met afbeelding. L. J. J. Hageraats, Frederik Hendrik en Amalia van Solms. {Met afbeeldingen naar eene teekening van Ph. Zilcken, de schilderij van en twee oude prenten)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 623