83 103 142 152 167 F. 181 194 207 241 275 284 301 Bladz. DE VAN DER SoHUEKEN, Prins Willem II. (Met eene Mr. J. B. J. N. Ridder Het huwelijk van afbeelding Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama, Van Prins Willem III. (Met vier afbeeldingen. Dr. G. J. Dozy, Prins Willem IV. Met afbeelding van het titel Vignet van 't „merkwaardig jaar 1747." C. F. Gijsberti Hodenpijl, De wederkomst van Willem V in de Residentie op 20 Sept. 1787. (Met drie afbeeldingen) F. J. G. Ten Raa, Koning Willem I als Erfprins van Oranje en de. uitgewekenen van 1795. (Met eene afbeelding) de Bas, Prins Willem George Frederik van Oranje en Nassau (Met portret) B. Mets, Herinneringen aan Koning Willem II als Kroonprins in België W. E. A. Wüppermann, Koning Willem II als krijgsman. (Met afbeeldingen naar twee teeke- ningen van den schrijver en de aan den Prins door Wellington uitgereikte medaille F. de Bas, Prins Frederik der Nederlanden. (Met afbeelding naar een borstbeeld in pleister van 1-1. Boos, 1876) J. H. Lintz, Priuses Marianne der Nederlanden, Eereburgeres van ’s-Gravenhage. (Met portret) A. J. Sehvaas vanRooijen, Koning Willem III. (Met 2 afbeeldingen, naar eene teekening van Louis Apol, en eene lithographic van 1861) Rich. P. A. van Rees, Hendrik, Prins der Nederlanden. (Met afbeelding naar eene teekening van den Schrijver) A. W. Vinkhuijzen, H. K. H. de Groothertogin van Saksen, Prinses Sophie der Nederlanden en het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 624