327 345 371 417 453 1 426 435 478 482 Bladz. Cröthe-Schiller-Archief te Weimar. (Met afbeel ding van het Ar chief-gebouw') J. Kuijper, De Domeinen van liet Huis van Oranje. (Met afbeeldingen en naar twee teekeningen van J. G. Smits, en twee oude prenten) Th. Morren, Het tegenwoordige Paleis in het Koord einde en zijne eerste bewoners. (Met afbeelding naar eene teekening van K. Klinkenberg en een gedeelte van den plattegrond van 1570). S. Bleeker, Het huis Ter Nieuburch. (Met afbeel ding naar eene teekening van Joh Huygens). Dr. R. Krul, Oranje te Scheveningen. (Met een afbeelding naar een teekening van H. W. Mesdag) W. Meijer, Oranje en Israël Dr. H. J. de Dompierre de Chaufepié, Zinnebeeldige voorstellingen op Oranje-penningen (16e en 1 7e eeuw). Met afbeeldingen van penningen A. J. Servaas van Rooijen, Apotheose. (Naar eene teekening van A. C. Sommer). Met afbeelding Anth. Keizer, Een jubeltoon uit het Noorden C. F. Gijsberti Hodenpijl, Kronyk loopende van 10 Nov. 1897—9 Juli 1898

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 625