NEDERLANDSCHE GASMETERFABRIEK JCoofdleidingen voor Sas- en Water. FABRIEKSMETERS EN REGULATEURS. Zelfregistreerende Drukkingaanwijzers. GEORGE WILSON, Droge en natte Gasmeters, Munt-, Proef- en Experimentmeters. Manometers, Probeertoestellen voor Gasmeters, enz. Loosduinsche weg 191/241, ’s-GRAVENHAGE. AANNEMER voor het leggen van VAN Telegram-adbes WILSON, HAAG. Eerekruis: Amsterdam 1895. Gouden medaille, technische onderscheiding: Amsterdam 1895. Groote bronzen medaille, geschonken door H.H. M.M. de Koningin en Koningiii-RegentesAmsterdam 1895. Gouden medaille: Gouda 1892. Zijnde allen de hoogste onderscheidingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 627