°o^ NOORDEINDE 40, Succersale Ja vast raat 7, DEN HAAG. LUXE-ARTIKELEN. JUSTMAN JACOB, I - J Dames Handwerken. Brigg’s Patronen. Pearsall’s Washing Filoselle and Filo-Floss. Ondergeteekende bericht, dat hij met een nauwkeurige ANTISEPTISCHE BEHANDELING het uitvallen der haren en kaal worden weet te herstellen. Vele attesten, waaronder van Medici, ter inzage. Hofkapper. HOFLEVERANCIER. Inrichting tot het teekenen van Ornamenten, Bloem stukken, Wapens, Monogrammen enz. in zeer korten tijd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 635