Dagelijksehe Paksehuitdienst DINERS van af f 0.80 van 3-7 uur. DEN HAAG, Torenstraat 6 6A. Goederen worden na kennisgeving aan huis afgehaald. Uitzending van Diners. A. VAN WEEGHEL, Woonplaats: Botersloot 29, ROTTERDAM. ROTTERDAM en ’s-GRAVENHAGE. Opgericht 1874. A. SWARTJES. LuSJsidl 011 Vertrekt dageiijksch van ROTTERDAM des namiddags 7 uur. Ligplaats: HAAGSCHE VEER, nabij de Doele. Commissaris: T. J. VAN GELDERMALSEN. Vertrekt dageiijksch van ’S-GRAVENHAGE des namiddags 7 uur. Ligplaats: DUNNE BIERKADE, 2e Schuit van af de Wagenbrug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 636