W. J. BI KB ERG EN. Incasseeren van Schuldvorderingen en voor alles wat op de rechtspraktijk en het makelaarsvak betrekking heeft. Beveelt zich beleefd aan voor het Verkoop van roerend goed op voordeelige conditiën. PRIMA REFER E NTI N. Lange Beestenmarkt 26a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 641