Salonliootjes ins seta to Haag, Delft en Rotterdani. Pittoresque uitzicht langs Vliet en Schie. Tarief 5 cents en 7!/2 cents per Sectie. HaagDelft 2 Secties. HaagRotterdani 5 Secties. S/eepdienst tusschen Den Haag en Delfshaven. Dagelijksche dienst met 3 pakschuiten tusschen DEN HAAG, (Dunne Bierkade 16) en ROTTERDAM (Haagsehe Veer) Goedkoops gelegenheid voor goederen vervoer en verhuizingen. Kantoor Directie: DUNNE BIERKADE 16. z Vertrek om het uur. Afvaart: ’8-GRAVENHA GE, Rijswijksche Plein. DELFT, Lepelbrug of Rottérdamsche poort. ROTTERDAM, Schiekade O. Z. 230. ..OALiMA Itt’ pi 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 643