It lag p|i n H eJHBF ft® OUDSTE ’sGravenhaagsche Glazenwasscherij en JALOEZIEËNFABRIEK j.g|| s: 1 cd cö o UI o l-i P UI e4- l-S <1 tó H 72 gi Bureaux: WAGENSTRAAT 39A. L I Ai 1 1 in korten tijd Zonneschermen CÖ Q CO P O* 4 O P O o 4-5 p CD <1 Verricht alle werkzaamheden die schoonmaken betreffen, zoowel binnen als buitenshuis, Soliedste adres voor Abonnementen. Levering van alle soorten binnen en buiten Jaloezieën met garantie, i en Marquises volgens een nieuw systeem. Lichter, solieder en goedkooper dan alle bestaande. FABRIEK VAN ROLLUIKEN. Afnemen, bewaren, schoonmaken, repareeren en ophangen van Jaloezieën, Storen, Tochtramen enz. enz. telefoon 385. Opgericht 1881, Hl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 6