Ijzerwaren en Huishoudelijke Artikelen. Inbraakvrije Brandkasten en Kluisdeuren. Brand te Hooge Zwaluwe op 28 Augustus 1895. KONINKLIJKE MAGAZIJNEN ’s Gravenhage, Veenestraat 44 Firma J. VAN ZANTEN Co. Dordrecht, Groenmarkt 9 FABRIEK van LIPS Bz. Prijscouranten worden op aanvrage toegezonden. li' VAN Dg Ondergeteekende verklaart dat in zijn BRANDKAST, fabrikaat van den lieer J. LIPS te Dordrecht, niettegenstaande den Jievigen vuurgloed, zonder de minste bespui ting van het brandende gebouw, na afkoeling bij de opening door den Heer LIPS zelve, bleek deszelfs inventaris geheel ongeschonden werd bevonden. Eere wien eere toekomt, met mijn hoogsten dank voor dit deugdelijk fabrikaat. {was get.} D- A. van Es Vogel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 7