93 KLACHTEN VAN BEWONERS. Aldus by den voosz. Niclaes Janssoen. Pouwels van Hoeve. Gerrit van Corsberge. Gerrit Doedezoon. Heynrick Lambrechtz. Adriaen Odzierz. Heynrick Pignis. Willem Jorisz. Mota. Pieter IJsbrantsz. Sterck. Jan Turck. Mr. Jan Dimmer. Mr. Adriaen Wensschen. Mr. Anthonis van Dijck. Mr. Pieter van der Meer. Meester Melis van Haesten. Mr. Pouwels Vos. Jan Purtijck. Huych de Groot. Vincent Franssoen. Adriaen van der Criep. (sic) Hove geordonneert opten naestlesten Octobris xvc vijff ende tzestich. Suppoesten, by den Hove van Hollant gedeputeert omme mit die van den Hage dese jegenwoordig winter op ’t stadhuys te helpen waecken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 103