ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 3 Van Loon I, p. 428.1. In 1592 werd van de zijde des Keizers deze poging her haald, maar ook nu weigerden de Staten om op de vredes voorstellen in te gaan, aardig wordt dit door eenen penning1) toegelicht. Op de voorzijde zien wij den fabel van Mer- curius en Argus. Mercurius ken baar aan zijn caduceus en ge- vleugelden hoed zit zoetjens te fluiten, terwijl tegen een in haren tuin, dommelend, de arm op haar schild geleund, twee mannen met palmtakken naderen den tuin, om door de opening binnen te komen maar te gelijk klimmen ter sluiks krijgers over den haag, terwijl op den achtergrond een Spaansch leger opgesteld staat. Aan de keerzijde is de Maagd ontwaakt, zij staat met hoog opgeheven zwaard naast haar schild, terwijl Nederlandsche krijgs knechten de indringers verdrijven. Weinig vredelievend luiden de omschriften „De vrede geeft gelegenheid tot lagen” en „Het heil (des lands) is veilig in den oorlog”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 11