OUD-HOLLANDSCHE KUNST. II. De Groote- of St.-Jacobs-Kerk te ’s Graveni-iage. 8 dat gebouw te geven, afgegraasd terrein. »Er ligt in het oude dikwerf een schat van kunnen »en van durven, dat, gevoegd bij zijn historisch ver deden en de wijding door den tijd er aan gegeven, dit »kleedt met een charme, een cachet, als geen modern kunstwerk kan erlangen. De Groote- of St.-Jacobs-kerk te ’s Gravenhage, heeft, de voor Nederlandsche kerkgebouwen vrij zeldzame eer genoten, om bij herhaling, in meerdere of mindere mate beschreven te zijn, en dit, zoowel in vroegere, als vooral ook in de laatste jaren. Met op nieuw eene beschrijving van waagt men zich dus blijkbaar op een Is dat echter wel zoo? Is die kerk inderdaad reeds be schreven als architectonisch monument en zoo ja, is zij dan toen reeds gesteld op de plaats, op den rang, die haar toekomt onder onze midden-eeuwsche kerkgebouwen M. i. neenen dat juist geeft mij de vrijmoedigheid, neen meer, was voor mij een drang, om, toen de Redactie mij eene bijdrage voor dit jaarboekje kwam vragen, haar voor onze St.-Jacob daarin eene niet al te bekrompen ruimte met de noodige afbeeldingen te verzoeken, een verzoek, volgaarne verleend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 123