n6 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. „heffen iiij Airnhemsche gulden, facit xvi 6. In de i6e Thesauriers-rekening van Noothaft voor hertog Jan van Beijeren „Item die goede hide uter Hage ende int Hageambacht „hebben minen here jairlix ter bede gegeven HIT L cronen, „das bedadinct is bij 'den rade, dat die kercke van den „Hage, so die arm is, te hulpe hare toren mede te tijm- meren hebben sal L cronen so bliven minen genadigen den Haag, eene stichting 31 Julij daaraanvolgende, door den bisschop van Utrecht bevestigt. 4. In de vijfde rekening van Willem van den Couster voor hertog Albrecht van Beijeren, loopende van Aller heiligen 1398 tot St. Victor 1399, vindt men: Au. 1399. fol. 61. Van offergelde ende om Gode gegeven. „Item heren Jan van Renisse betailt ende hi utgeleit „hadde van offergelde ende om Gode gegeven voir miner „vrouwen van den sonnendages xx dagen in Aprille „binnen acht dagen dair na mits dat mijne vrouwe in „der kercke in den Hage doren binnen gegaen was tsamen „als hi aenbrocht x. s. 1. d.” fol. 84VS. Cleen foureijn „Item viij dage in Aprille „bi mirer Vrouwen bevelen bi Willem den bastaert den „wercluden die ander kercken van den Hage wrochten „gegeven ij xij gulden fac. 3. s. 4. d.” en op fol. 86vs. „Item up Sinte Pieter en Sinte Pouwels „avont den wercluden die wrochten aen de kercken van „den Hage gegeven to verdrincken 1 gulden van xxi gr.” 5. In de Thesauriers-rekening van heer Gerrit van Heemskerk voor hertog Jan van Beijeren, loopende van 8 Oct. 1420 tot 16 April 1421, vindt men onder de extra ordinaire uitgaven: Cleijn Foureijn: „Item xvij dage in Decembris bij Louweris roedrager „gegeven bij müns heren ende münre vrouwen bevelen „omme een nije clocke te geven in den Hage die zij deden i s. viij d. gr.” heer Hendrik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 126