DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. Il8 „vóirder „van van de gebreke i) Van wege de belangrijkheid van dit stuk voor de geschie denis der kerk, is dit in ex tenso overgenomen, en ook, omdat daaruit blijkt, op welke eenvoudige en besliste wijze, onze voor ouders aan de middelen wisten te komen, tot stichting van groote monumenten. „ijegelicken bijsonder, dat sij ter tijmmeringe „kerke voirsz., aengesien dien grooten noot en „die dair an zijn, geven alsoo veer en alsoo veel als op „him bij onsen Bailliu, Schout, Gerechte, Kerkmeijsters „en die meeste menigte van de notable, eerbaerste en „rijkste van den Hage voorsz. na grootheid hoirer „goederen redenlic getaxeert en omgeset sal worden tot „eiken weken te geven en te betalen de proeve die bij „hem dair toe geordineert en gestelt sullen werden. Ende „of ijemant daerinne wederspannich en overhorich ware, „en niet geven en betalen en woude, dair hij op geset „ware, of den geenen die geordineert sullen wesen die „voirsz. settinge en kerkgelt te gaderen en op te beuren, „quade of onredenlicke woorden gave, so ontbieden wij en bevelen onsen Bailju, Schout en Gherechte den Hage voirsz., op al des sij van ons' houdende „sijn, dat sij sonder eenich verdrach dat inhalen ende „gecrijgen van de wederspannig.en en onwilligen twee „schat an gelde of vier schat aen ponde, en boven desen „de voorsz. onwillige en weerspannige gebieden van onser „wegen in te leggen ten huijsen van den sijnen ter tijt „toe dat hij tegen ons gebetert sal hebben die overhoerigheit „ons geboits, tsij met woirden of anders. In oirconde enz. „Gegeven den lesten dach in Maerte A°. M.CCCC.XXXIV”.1) 8. Pieter Bor, Christaensz. zegt in zijn Nederlandsche Historiën (verschenen A°. 1679) boek IX, fok 675 „Voorts „is in ’t begrip van den Hage noch een seer grote schone „Parochie kerke, gefundeert ter eere van den apostel Jacobus, verciert metten wapenen van de Heeren van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 128