ii9 1) Het resultaat kunnen vinden. DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. van hun onderzoek heb ik helaas niet „Ordre des Gulden Vlies, en vele andere Edelen Wapenen, „Epitaphien en schone glasen, hebbende eenen seer hogen „toren, van de welcke men verre en wijt de Zee en „omleggende landdouwen besien kan, en ’t opperste van „welken toren in den jare 1539, den 29 Decembris, „wesende maendag, des avonds omtrent ses uren, door „een groot verschrickelijk ongewoon onweder met donder „en blixem, ’t vier ontsteken is, en met een Noord-Westen „wind, die seer sterck woeijde, werd de geheele kerke „verbrand, met een groot deel huijsen staende aan de „Zuid-Oost-zijde van dien, en ook eenige huisen in de „Spuij strate, ’t welck wonderlijk en seer verschrickelijk „was, daer van ik dit jaer-dicht gemaekt hebbe „De KerCk Van 's GraVenhaeCh VVerde Verbrand SChier, „In VVinter-Maend door Gods CraCht en hand fier'”. 9. Uit het IIdc Memoriaelboeck, gehouden bij tijden van Mr. Barthoult Ernst, Griffier van den Hove van Hollant, beginnende den xx Aprillis anno xvc Lx’ na paeschen (fol. 47) blijkt, dat er in de jaren 1547 en 1548 ten behoeve der Sint-Jacobs kercke door kerckmeesteren zijn gehouden twee loterijen op den huijze van Egmondt, en dat de ont vangsten, zoo in als buiten den Haag, en mede de prijzen bij de tweede loterij der kerke ten deel gevallen, werden bewaard in eene kiste en beheerd door den custos Dirck Coebel van der Loo, die in gebreke bleef daarvan voldoende rekening en verantwoording te doen, zoodat na aanklachte, het Hof van Holland in Januarij 1560 twee Commissarissen aanwees om die zaak te onderzoeken en te regelen, hetgeen plaats had, 8 Mei 1562, die Commissarissen voor hunne examination toekennende, te zanten eene belooning van 136 =(j (van 40 grooten ’t L.), onder bepaling, dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 129