128 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. (verschenen in 1844 in Van der Monde’s „Tijdschrift voor Oudheden van Utrecht”) en in zijn: „Kort overzigt van den Bouwtrant der Middeleeuwsche Kerken in Nederland (verschenen in 1849 in de Berigten van het Historisch Genootschap, dl. II, 1 stuk) rangschikt deze kerk onder die der veertiende eeuw, zeggende: „waarschijnlijk werd „zij gesticht omtrent 1399 door Hertog Albrecht van „Beijeren, en in 1434 ten koste der ingezetenen vernieuwd, „wanneer ook het koor vermoedelijk geheel nieuw gebouwd „is. Zij verbrandde in 1528 bij de plundering van’s-Hage „onder Maarten van Rossum, en andermaal in 1589 door „een onweder. Als men de zandsteenen zuilen van den „kalk ontbloot, is de schade door den brand veroorzaakt, „nog zigtbaar in ingemetselde baksteen. Zij is eene ruime „kerk geheel van baksteen en voorzien met drie evenhooge „panden, waarvan het middelste breeder is dan de overige, „met houten gewelven en zeer ver van een staande ronde „zuilen met kapiteelen zonder bladen (slechts drie zuilen „in de lengte, even ver van een verwijderd als het „middenpand breed is); kruisarmen zijn hier niet. Tegen over de zuilen bevinden zich naar binnen gebouwde „steunmuren. „Het koor is van een anderen bouwtrant, en voor dien van een hoog middelpand met houten gewelf; „er bevinden zich ronde zuilen met bladkapiteelen en „drie staven tegen de bovenmuren, men ziet er geen „omloop maar platte bogen onder de bovenvensters. „In de zijpanden zijn steenen gewelven, benevens „eene staaf tegen de zijmuren. Koor en trans zijn met „vijf zijden van den tienhoek gesloten en hebben geen kapellen. „De toren is naast die der Abdijkerk van Middelburg „de eenige in ons land, die eenen zeshoekigen grondvorm

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 138