J. fef R sJfva. lv. ,<V. ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 5 Naast dat gevoel 1) Van Loon I, p. 477.2. s) Van Lonn I, p. 477.3. te keerzijde staat wakend een krijger op een wachttoren, terwijl het opschrift zegt „door waken wordt de vrede bevestigd”. Op eenen anderen pen ning 2.) weder wordt herinnerd aan het Trojaansche paard, dat door de list der Grieken het aloude Troje ten val bracht. Het paard wordt afgebeeld te midden der brandende stad, terwijl krijgers heen en weder snellen. Het omschrift waarschuwt „gelukkig hij, wien een anders on heilen voorzichtig maken”. van wantrouwen ontstond toch lang* alsof hij den vrede wil, maar inderdaad bedrijft hij dit” (den aanslag). Zoo zien wij in 1596 verschillende waarschuwende legpenningenop één staat i) een kardinaal met een palmtak in de hand, omgeven door krijgers, op den voorgrond worden Egmond en Hoorne onthoofd; het omschrift zegt „een geveinsde vrede baart den ondergang”, aan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 13