DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 137 menten, die hij Het bewijs, dat hij vluchtig kon zijn, blijkt, wat de St. Jacobs-kerk betreft, uit zijne mededeeling, als zou zij in 1589, zijn verbrand, dit moet zijn in 1539, en dat ook de Abdij-kerk te Middelburg een zeskante toren zou hebben, die toren toch is achtkant. ons allen op ’t nauwkeurigst mededeelt, de kerke zelve echter, laat hij onbeschreven, trouwens eigen indrukken, iets persoonlijks, geeft hij niet in zijn werk. Mr. F. N. M. Eijck van Zuijlichem (25) de eerste, die in deze XlXde eeuw oog had voor en belang stelde in onze oud-Nederlandsche bouwwerken, hem daarentegen lieten alle documenten en opschriften koud, hij zocht de ge bouwen zelve, die hij in tal van kleine geschriften bekend maakte, en in enkele regels beschreef. Hij had architect willen en inderdaad ook moeten worden, doch zijn vader verzette zich daartegen en op diens beslisten aandrang werd hij jurist, werd advocaat, en dat zijnde, burgemeester van Maartens dijk in de jaren 1846—1866. Zijn innerlijke drang, zijn lust bleef echter het opsporen, in schets brengen en beschrijven onzer oude kerken en kasteelen, die hij bij herhaling bezocht, met de duimstok en het aanteeken-boek in de hand, doch daarbij voelde hij maar al te goed, dat hem helaas wetenschappelijke vakkennis ontbrak, en dat gemis spreekt ook uit zijne geschriften, hij is niet de zakelijke vakman, niet de ervarings-man, die de monumenten welke hij beschrijft, in hun samenstelling geheel en al doorziet, hij is en blijft de dilettant; en dit is bij al zijn verdiensten, zijn te kort. Onze St.-Jacob heeft hij, vrij vluchtig als hij soms was, d) dan ook niet naar eisch kunnen waardeeren, en ’t plan onzer kerk, mist bij de 12 kerk- plattegronden, die hij in zijn: ,,Le Stijle Ogival des Eg/ises

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 147