6 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 1) Van Loon I, 453. 2) Van Loon I, 500. 3) Van Loon II, 26. 4) Van Loon II, 28. zamerhand ook de begeerte naar rust en vrede vooral in de zuidelijke Nederlanden met name in Ant werpen en omgeving snakte men naar vrede. Een leg penning van Antwerpen vertoont ons eene vrouw die knielend nederligt te midden van brandende dorpen, legerkampen, zwaarden, helmen, kogels en ander wapentuig. „Hoelang zal dit nog duren, o Heer! smeekt zij in 1594. 1) „Wanneer zal God hier toch een einde aan maken” 2) jammert zij in 1596. Maar waar ze in het eerste jaar in de lucht slechts zwaarden zag, ziet ze in het tweede een nederdalende engel, misschien de verkondigster van betere dagen. Doch helaas nog in 1607 staat dezelfde vrouw smeekend 3) naar omhoog te starenin de wolken ziet ze een duif met palmtak in den bek en haar bede is „mochten de tijden van Saturnus”, (tijden van vrede en voorspoed, zooals men ze zeven veertig jaren niet beleefd had) „terugkeeren”. Om tot overeenstemming te komen was voorwaar niet gemakkelijk; daar was vooreerst de onver zettelijkheid van den Spaanschen Koning, zijn vasthouden aan den strijd voor zijn geloof zooals ons dat een penning 4) van hetzelfde jaar meedeelt. Aan de keerzijde daarvan staat de leeuw personifieerende de macht van Spanje, met in den eenen klauw de oorlogsbanier, in den anderen de palmtak en het kruis, duidelijk aanwijzende dus dat hij vrede wilde met handhaving der rechten van de Gods dienst. Het omschrift zegt dat hij bereid is tot beiden, voor vrede en oorlog dus. Dan was een hinderpaal de feitelijke vernedering die Spanje verduren moest, en die vooral diep gevoeld werd toen de Aartshertog en de Aartshertogin de vereenigde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 14