DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 153 1) Dit is, meen ik, onze eenigste toren, die, behoudens zijn aansluiting bij de kerk, van af den grond direct achtkant opgaat, de overige achtkante torens, zij hebben allen een vier kanten voet. meesters, waaronder vele knappe toren-bouwers waren, zich dan ook bijna nimmer gewaagd, aan een zeshoekigen planvorm, buiten de St. Jacobs-toren alhier, hebben alleen, de nu vrijstaande XVde eeuwsche toren te Nieuwerkerk op Duiveland in Zeeland, die slechts 18 M. hoog is en de XIVde eeuwsche toren van het kerkje te Kantens in Groningen, dezen vorm. Eene tweede fout, noemde ik de wijze van aansluiting tegen de kerk; door zijn zeskante vorm schijnt het, alsof de toren zich niet met de kerk tot één lichaam verbindt, maar zich daarvan door zijne in schuine richting uitloopende zijden afscheidt, een mis stand, zóó groot, dat zij de veronderstelling wettigt, dat deze in ’t begin der XVde eeuw gebouwde toren aanvankelijk vrij stond ware dat niet het geval geweest, dan zou de architect zeer zeker den toren ter volle kerkhoogte de planvorm A hebben gegeven, met rechthoekig aansluitende zijden, en deze eerst boven den nok van het kerkdak tot een regelmatig zeskant hebben teruggewerkt, zóó toch, is de aansluiting normaal en kan tevens de toren-ruimte op het effectvolst bij de kerk-ruimte worden aangetrokken. Zoo deed o. a. de bouwmeester van den Abdij-toren te Middelburg, van Lange Jan, die, hoezeer achtkant, toch, op de wijze van A, rechthoekig tegen de kerk aansluit, om eerst boven, als hij vrij van de kerk is, volledig achtkant op te gaan. Onze St.-Jacobs-toren is trouwens in geen enkel opzicht gelukkig, trots zijn muurdikte van 2.50 M. en zijn beide boven-omgangen in de dikte van dit muurwerk, wist de ontwerper noch die muurdikte, noch die omgangen uitwen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 165