i54 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. i) Het was in die jaren toch, dat de Hofzaal haar stoute eiken bekapping door een ijzeren kapwerk met gegoten kolommen zag vervangen, dat het gebouw van den Hoogen Raad en het Departement van Koloniën gesticht werd, en, alleen tijdige tusschenkomst nog, den bouw van een ijzeren gevel voor een woonhuis op de Prinsengracht voorkwam. dig te doen spreken, integendeel, hij verzwaard de hoeken met lompe contreforten en hij breekt de muur-vlakken slechts met ondiepe maaswerk-nissen, als ware hij bevreesd voor de stabiliteit van dezen toren, die heusch geen contre forten noodig had, en die, ware hij van boven, bij wijze van lantaarn, a jour behandeld, zeer veel zou hebben gewonnen. Hoe hij oorspronkelijk afgedekt was, met eene leispits of op andere wijze, blijkt uit geen enkele teekening of prent, de oude afbeeldingen geven hem alleen, zooals hij in laat-Renaissancen tijd verbouwd werd; een omgang met balustrade en pinakels dekte toen de gemetselde boven verdieping, en uit dien omgang, verhief zich eene zes- zijdige leispits, die afgeknot, tot steun diende voor een a jour koepel, aan zijn gesloten voet bekleed met uurwijzer- platen en binnen zijn stijlen en boog-sluitingen bezet met de 38 klokken van het carilloneen tweede omgang met balustrade en hoek-pinakels diende boven dien koepel tot voet voor het verlengde der leispits, die in een open pijnappel met windvaan eindigde. Toen echter het gegoten ijzer als bouwmateriaal, in de jaren 1857 62 door enkele ’sGravenhaagsche bouwmeesters begroet werd, als het toovermiddel om te komen tot eene nieuwe betere bouwperiode, x) toen moest ook de St. Jacobs- toren in dien triomph deelen, en terwijl van de oude spits het gedeelte waarin de klokken hingen behouden bleef, werd daarom heen nu eene gegoten ijzeren a jour spits opgetrokken, in de hoop wellicht, een kunststuk te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 166