I J 1 w Wi FF’ I I hï Plaat 3. Gezicht in ’t Koor der St. Jacobs-kerk omstreeks 1810 (naar Jelgershuis). i 1 u I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 167