sj1 8 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. nemen i) Van Loon II, 41. -) Van Loon II. 46.4. 3) Van Loon II, 46.1. 4) Van Loon II, p. 46.2. 6) Van Loon II, p. 46-6. 6) Van Loon II, p. 55.1. onder schijnend hemellicht. Het mooie omschrift luidt „Hij die Israel beschermt slaapt niet en zal niet slapen”. Op een Zeeuwschen legpenning i) van dit jaar vinden wij het Troiaansche paard terug met den Vergiliaanschen versregel „vertrouwt niet op het paard”. Eindelijk in 1609 wordt het bestand gesloten, langzaam als een traagkruipende schildpad, 2) zooals wij die zien op eenen legpenning van Zeeland, is dan de rust tijdelijk weder gekeerd, 3) triomfantelijk zet de Nijmeegsche overheid de Nederlandsche Maagd boven op een stapel wapens, in de hand houdende de vredetak en den pijlbundel. Zutphen zet een leeuw 4) op ternedergeworpen wapenen. De omschriften herdenken de vreugde over den na zoovele gevaren herkregen vrede, maar toch staat op den tweeden penning „vertrouw, maar zie uit je oogen”. Een Zeeuwsche legpenning 5) vertoont Spinola en Maurits die den helm op den grond geplaatst hebbende elkander temidden van twee legers de hand geven, terwijl het rand schrift vertrouwen in God uitspreekt want „noch wapenen”, „noch een bestand beschermen ons”. Groot was allerwegen de vreugde over het bestand G) en over de alge- meene welvaart die er het gevolg van was, de landbouw begint te bloeien, de scheepvaart en handel toe. Zoo zien wij op een aardige medaille geslagen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 16