i59 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s-GRAVENHAGE. handelen, meer niet, eene ruimte, voor welke de ver- deeling en inbrenging van ’t grootst mogelijke aantal zitplaatsen, en ’t omsluiten van deze met hooge tocht- schotten eene zaak van ’t allerhoogste gewicht was. Een zelfde aantal zitplaatsen en &\&zelfde betrekkelijke tocht vrijheid, had men echter ook met behoud van het vrije, ongehinderde door- en overzicht binnen de kerk, kunnen erlangen, doch daaraan dacht niemand, er was maar ééne solutie destijds, de gevolgde, en zoo moet men, nu in de kerk zijnde, zich eerst al die schotten, die galerijen, die hoog gerugde banken en verkleiningen wegdenken, of op de orgel-galerij gaan zitten, om het monument in zijn volle afmeting te kunnen terugvinden. En toch, heeft werkelijk nog een goede geest over de kerk gewaakt, en is zij nog aan een groot gevaar ontkomen. Het was in het Dagblad van ’s-Gravenhage van Woensdag den r85U Julij 1827, nn. 84, dat kerkvoogden der Nederduitsche Her vormde Gemeente te ’s-Gravenhage uitschreven eene prijsvraag, daarbij aanbiedende „eene belooning van vijftig „gouden Willemstukken ieder van Tien Guldens voor den- geenen, die het beste, meest uitvoerbare, en voldoende „Plan zal inleveren, voor de inwendige verbetering, in „onderbrenging, en verfraaing van de Groote of St. Jacobs- „kerk binnen dezelve Stad, de In-en Uitgangen, benevens „de Deuren zelve, en het Koor daaronder begrepen, en „zulks zoo wat betreft de bovengewulven als de wanden,, „pilaren, door- en omgangen, vloer en Doophuis, zit plaatsen (zoo gewone als die van onderscheiding), be- nevens de schikking, en verdeeling derzelven, des echter „dat het aantal der zitplaatsen wel meerder, maar vooral „niet minder zij, dan het tegenwoordige, voorts de meest „doelmatige verlichting van het Gebouw, bij den Avond godsdienst, en, in het Algemeen, alles wat de netheid „en welvoeglijkheid, zonder nodeloze, en gezochten tooi,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 172