DE sT.-jacobs-kerk te ’s gravenhage. 163 het uiterst klein aantal kolommen, slechts 6 met 2 pijlers, hun grooten ouderlingen afstand en de weinige draag- bogen, welke bij eene lengte van 47 M., gemeten tusschen den westelijken muur en den koor- of triumf-boog en bij eene breedte van 32.50 'M., gemeten tusschen de sluit- gevels der dwarsbeuken, in deze ruimte van 1530 M2., de geheele overwelving en overkapping dragen. De om muring toch, dient hoofdzakelijk tot afsluiting, en laat de taak, die overwelving te dragen en te schragen, bijna geheel over aan die 6 kolommen van 1.35 en 1.55 M. diameter, door spitsbogen van 6 M. spanning verbonden aan de binnen-conterforten van 2.85 M. voorsprong bij 1.20 M. dikte, aldus de dwarsbeuken vormend en scheidend tevens, terwijl bij het koor de twee pijlers van het voor malig dwars-schip, met hun spitsbogen van 4.60 M. span ning, ter weerszijden den in steen overwelfden koor-omgang, en met een midden- of triumf-boog van 10.20 M. spanning het hooge binnen-koor sluiten, dat 0.60 M. smaller is dan de midden-beuk. Die midden-beuk van 47 M. lengte en 12 M. breedte, wordt, uitgezonderd alléén ter plaatse der west-travée, (men zie het plan) geheel doorsneden of doorkruist door de drie dwars-beuken, lang elk 32.50 M., bij eene breedte van 13.50 M., gemeten van kolom-as tot kolom-as, welke haar zóó geheel en al in zich opnemen, dat zij, die midden-beuk, nog slechts wordt geïndiceerd door zes kolommen en acht driehoekige gewelf-mooten, met heur basis op 19.50 M. -i- kerkvloer aansluitend tegen den gewelf-nok en met heur top tegen het verlengde dier kolommen rustend. (Zie plaat 5). Juist aan die, door spitsbogen met de kolommen ver bonden binnen-conterforten, welke de dwars-beuken scheiden en hare overwelving dragen, danken die dwars-beuken haar sterk domineerend karakter, de midden-beuk toch,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 178