A” ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 9 Gedurende en na het be stand zijn er verder geen penningen ge slagen die on ze aandacht verdienen; het metaal der me dailles is in die jaren van 1621 1648 getuige van strijd en overwinningen, steden worden genomen, zeegevechten geleverd en wagenwijd staat Janus’ tempel open. Eerst in 1647 begint de tachtig-jarige oorlog te verflauwen en vangt in Munster de „vreede- handeling” aan. De Zeeuwsche stempelsnijder Looff slaat op last der Staten eenen penning 2) waar aan de voorzijde 1) Van Loon II, p. 56. 2) Van Loon II, p. 306. door de staten van West-Friesland op de voorzijde een boerin bezig te midden van een boerenerf een koe te melken, aan de keerzijde vaart met volle zeilen een koopvaardijschip in zee, de randschriften verhalen hoe het bestand de zekere hoop is van den rustigen landman en hoe de schepen de zee nu bevaren. Geestiger is een legpenning x) waar aan de voorzijde afgebeeld is een krijgsman die in slaap gevallen is op een trommel met doorbroken vel, zijn wapenen liggen op den grond om hem heen verspreid, aan de keerzijde wekt Mercurius, de handelsgod eenen slapenden burger. Deze aardige tegenstelling is verklaard door opschriften: „Ik rust nu” zegt de krijgsman, „Waakt op” I zegt Mercurius tot den burger. En wel degelijk werd de Nederlander van de i7de eeuw wakker W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 17