ió5 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. die groote gewelven met de daaruit opgaande bekappingen hier toch eigenlijk gedragen en in verband gehouden en tot die vraag komt men te éér, omdat geen storende balken of trekijzers de spanningen opheffen en het vrije gezicht onderbreken, maar alles hier zich op ’t allereen voudigst en ’t ongezochtst welft en sluit en uit eigen kracht en samenvoeging reeds een 350 jaar zóó staat. En het licht, dat in volle stroomen door de tot 6.30 M. breede en de 11 M. hooge ramen ter weerszijden instroomt, het accentueert de doorzichten, het schaduwd de profielen der bogen, het rondt de kolommen, het* speelt langs en verhoogd de gewelven, aan welke het tevens iets van hun zwaarte schijnt te ontnemen en het verbreedt en verdiept de geheele ruimte, deze tot een echt monumentaal geheel stempelend. (Zie plaat 5, welke dat lichteffect, .voor zooveel eene photogra- fische binnen-opname zulks vermag, uitstekend teruggeeft). Inderdaad in haar eenvoudige, doch zoo ruime plan- en gewelf-vorm, ligt geheel en al het karakteristieke, ligt het monumentale onzer St.-Jacobs-kerk, waarin de hout-bouw op werkelijk, in ons land, in die afmeting, eenige wijze toont, welk een grootsch effect een architect, die gevoel voor ruimte-groepeering heeft, en wien de vrijheid gelaten wordt om van den traditioneelen kerkplan-vorm eeniger- mate af te wijken, met de allerbescheidenste en onkost baarste middelen kan bereiken; en het plan- en gewelf- systeem hier gevolgd, heeft bovendien het enorme voordeel, dat het zich zoowel eigend voor kleine als voor groote kerkgebouwen, de kerkjes te Vianen en te Voorburg (zie de plattegronden op plaat 1) zij treffen mede door eenvoud en ruimte-effect, en niets belet, om met dit systeem tot nog grootere afmetingen te gaan dan die der St.-Jacob, of om, zoo noodig, het aantal dwars-beuken van drie tot vijf te brengen, integendeel, doordacht uitgevoerd, zou het monumentaal geheel er slechts bij winnen nog.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 181