DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 167 muren der dwars-beuken van boven sierde en kroonde en tot steun diende voor de muurplaat waarop de gewelven aanvangen, is afgekapt en verdwenende koor- kolommen zagen haar basementen en kapiteelen vernielen en ’t a jour der Koor-kap met haar ziende balken, muur stijlen en karbeels werd vervangen door een gestucadoord plafond, dat men onlangs grootendeels tot op het latwerk toe heeft moeten afbikken, uit vrees, dat anders de kalk en riet-laag van zelf neer zou vallen. Zóó is onze St. Jacobs-kerk meedoogendloos mishandeld en ontsierd en wat haar details betreft, zoowel uit- als inwendig terug gebracht tot den toestand van een arme, die zich schaamt, en toch, ondanks dat alles, heeft zij haar monumentaal cachet behouden, is zij gebleven een gebouw, dat op elk oostelijken richting ziende naar het koor, met zijn open kap, zijn balken, muurstijlen, karbeelen en gebeeldhouwde kapiteelen; tevens blijkt daaruit, ie, den vroegeren toestand der transsept- pijiers; 2, dat men toen tot het binnenkoor met 3 treden opging, (nu slechts met ééne trede); 3=, dat de noordelijke koor-kapel toen met eene hooge houten balustrade was afgesloten 4e, dat de zijmuren van het vroegere dwarsschip nissen hadden en 5“, dat de scheidingsmuren der dwars-beuken met een spitsboogfries, rus tend op kraagstukjes, voorzien waren. Het gewelf der kerk miste nog zijn beschieting of bekleeding, men ziet niet alleen de doorhangende schinkels met hun gordingen en rozetten, maar mede alleoplangersen dekrommers waartegen debekleedingzou worden genageld, de geheele bekapping was daardoor toen binnen de kerk nog in ’t gezicht evenals in ’t koor dat reeds zijn triforium-balustrade mist. De oude gebeeldhouwde zitbanken staan er nog, doch de vroegere wapen- en gilde-borden zijn reeds verdwenen, aantoonend, dat deze teekening gemaakt is na 1795, toen die wapenborden verwijderd werden en vóór 1829 of 30, toen de kerk op ’t treurigst mishandeld werd. i) Die boog-nissen, welke op de teekening van Jelgershuis duidelijk zijn aangegeven, zijn mede nog aanwezig op eene binnen-schets der St. Jacobs-kerk van den schilder J.G. Vertin, (geb. 1820, overl. 1898).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 183