DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 169 St. Laurens het dwars-schip ter weerszijden nog 9.70 M. buiten de zijkapellen voorspringt en daardoor binnenwerksch de buitengewone lengte van 53.20 M. bereikt, liggen in de St. Jacob de sluitgevels van het vroegere dwars-schip in 't vlak der vroegere zijbeuk-gevels. De traditioneele plan-type is hier onveranderd gevolgd, bestaande uit eene midden-beuk, met zijbeuken door aan sluitende kapellen nog verbreed, uit een enorm groot dwars-schip, waartegen die beuken aansluiten en zich openen ■en uit een koor met omgang; ook hier werd door den ontwerper de overwelving in hout tot uitgangs-punt genomen en alléén in de zijbeuken, kapellen en koor-omgang op eene overwelving in steen gerekendook hier wist een bekwaam bouwmeester, een werkelijk monument tot stand te brengen, dat er nog staat en nog steeds zijn bezoekers treft. En toch, trots die overeenstemming in grondvlaks-afmeting, trots dat ook hier een overwelving in hout voorzat bij de be rekening en samenstelling van den bouw, welk een geheel ander kerkgebouw kwam hier tot stand, welk een geheel anderen indruk, welk een geheel ander effect maakt dit ge bouw. I-Iet is de eeuwen oude type, nog eens herbouwd, maar dank zij haar AowZ-overwelving iets stouter, ofschoon nog niet zóó stout, als dit wel. gekund, als men dit wel zou gewenscht hebben, het is alweder geheel en al het type van een gebouw in s/rrw-overwelfd, toegepast op een dat in hout werd overwelfdzich daarvan vrijgemaakt te hebben, dat is de groote verdienste van den onbekenden bouwmeester onzer St. Jacob, en dat gedaan te hebben zóó eenvoudig en zóó grootsch tevens, dat getuigt, dat hij, onze bouwmeester, was een werkelijk architect, een werkelijk ruimte-groepeerder en stof-beheerder, een primus inter pares. Terwijl bij gelijke breedte de midden-beuk onzer St. Jacob slechts eene gewelf-hoogte heeft van 19.50 M. vloer,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 185