I7I Haarlem, wat is DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. t) Volgens de mededeelingen van den Z.E. Heer J.J. Graaf in zijne „Plaatsbeschrijving der St.-Bavo-kerk te Haarlem”, was het nieuwe koor in het jaar 1400 reeds voltooid, werd in 1445 gewerkt aan ’t fundament van „den nuwen cruyswerck”, werd in 1470 begonnen, met den bouw van het nieuwe schip, dat eerst in de jaren 1535—1538 werd overwelfd. 2) De kolommen in de St.-Laurens-kerk hebben een diameter van 0.96 M. bij eene hoogte tot bovenkant kapiteel van 7 M. en die in de St.-Jacob een diameter van 1.35 M. (met inbegrip der pleister-laag) bij eene hoogte van 7 M. boven den tegen- woordigen houten vloer. onzichtbare licht, die geest, welke tot de ziel spreekt en geest wekt. En vergeleken met de St.-Bavo van dan het resultaat? Dit vergelijk is te moeielijker, omdat de St.-Bavo geheel en al is ontworpen en aangelegd voor eene overwelving in steen, en daardoor terecht een eigen karakter heeft, dat zich vooral uit, in de afmeting harer kolommen, in de zwaarte en profiteering harer bogen, en in de dikte harer muren en contreforten, alles berekend op een zwaren bovenlast en ten deele ook op zijdelingschen druk. Hoezeer niet als de St.-Laurens, wat men noemt, „aus eiriem Gusse” gebouwd, want tusschen de voltooiing van het koor en die van het schip ligt de volte tijdruimte eener eeuw, 3j is zij toch zonder ingrijpend stijl-verschil, vrij wel volgens het eenmaal vastgestelde plan afgewerkt, alléén, en dit waarschijnlijk uit gebrek aan middelen, bleefde steenen over welving van het midden-schip en koor achterwege, welke met houten ster-gewelven in deXVIdeeeuw voorzien werden, terwijl de beide transsept-vleugels zich met nog minder, slechts met eene houten zoldering moesten tevreden stellen. Die aanleg voor steenen boven-gewelven blijkt duidelijk uit de 1.70 M. in diameter zware, en uit de korte, tot bovenkant kapiteel slechts 6.70 M. hooge kolommen, 2) uit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 187