'4 1) Van Loon II, p. 308.2 2) Van Loon II, p. 310. 3) Hercules en Minerva openen ook in de Oranjezaal de deur waardoor de Vrede binnenkomt. 4) Van Loon II, p. 311. 6) Van Loon II, p. 312. IO ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. het fiere schip van Staat nog dobbert op een eenigszins bewogen zee en het randschrift zegt „beschroomd en voor zichtig” terwijl een lang opschrift aan de keerzijde con stateert dat bij de aangevangen vredesonderhandelingen „de zaken twijfelachtig en de raadslagen bekommerlijk zijn”. Toch zou het schip van Staat in veiligen haven binnen vallen of, wil men een ander beeld voorkomende op eenen legpenning; x) de ark van Noach zou eindelijk op het droge komen, de duif zal met de palmtak in den bek naderen, en de zee, beroerd door stormwinden, zal tot kalmte komen De vrede wordt gesloten en de Magistraat van Amsterdam kan zijn forsche en fiere officieele pen ningen 2) doen slaan, waarop aan de voorzijde, Hercules en Minerva 3) prijken vasthoudende een krans waarin de woorden „wegens het redden van burgers” de verbroken wapenen liggen op den voorgrond en het omschrift „één vrede is verkieselijker boven ontelbare overwinningen” geeft met de breedsprakige inscriptie der keerzijde kond van de vreugde van Amstel’s burgerij. Rijker nog is een variant van deze medaille 4) waar geniën in het veld ronddartelen om Hercules en Minerva. Anders drukken weder Zeeland’s Staten hun vreugde uit. De Vrede 5) wordt, gezeten in eenen wagen, door de Nederlandsche en Spaansche leeuwen voortgetrokken. De op den grond liggende vertrapte wapenen vormen een tegenstelling met den Mercuriusstaf van den Vrede en luid verkondigt het opschrift aan de keerzijde de blijd schap over de herkregen veiligheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 18