J DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 176 4 voorheen eenige reliquiën van hem bezat, óf wel, omdat hij de beschermheilige was van hem of haar, die in hoofdzaak de allereerste kerk in het opkomend dorp had gesticht of gesteund. Bezijden dat altaar vond men aan de noordzijde het rijk bewerkte Sacraments-huis, in den vorm van een a jour toren waartegen een Engel stond, en aan de zuidzijde eene rei gebeeldhouwde eiken priester-banken hét toen drie treden hoog opgaande binnen-koor was door eene, tusschen de kolommen geplaatste, hooge balustrade, met maaswerk-sluiting, van den omgang geschei den eene balustrade, die bij enkele plechtige gelegenheden met kostbare tapijten werd behangen, terwijl de kolommen ■zelve dan met geborduurde kleeden werden omhangen. En upt dat Choer lag an der suijdtsijde een kostbaer gebonden missael, twee antiphonaelen in franchijn stoff, eenen psalter en een boeck de Sanctis, ende an die noertsijde twee lectionalen en een missael upten arent, ende een mag- nificatzboeck. Rijk gedreven luchters met kaarsen bezet stonden op het altaar, voor hetwelk de eeuwige lamp met heur altijd brandend licht, in de avond-schemering vooral het oog trok, als het symbool van het licht door Christus in de duisternis gebracht. Langs den omgang, met een gemetseld stergewelf overdekt, waren toen uitgebouwd verschillende kapellen, waarvan de twee grootste nog zijn overgebleven, namenlijk de Onze Lieve Vrouwe kapel aan de noord- en de Heilige Kruis-kapel aan de zuidzijde, beiden met een houten gewelf gesloten en met breede tot in die gewelven oploopende ramen en met topgevels en daken als die der dwars-beuken, blijkbaar dus gelijktijdig met deze herbouwd. Naast de O. L. Vrouwe kapel was de kapel van het Heilige Graf en daarnaast de overwelfde, nog bestaande Sacristie, waaronder zich een grafkelder bevond, nu tot aard- appelen-kelder verhuurd en in gebruik. Tegen die Sacristie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 192