ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. I I 1) Van Loon II, p. 315.2. 2) Van Loon II, p. 315.3. 3) Van Loon II, p. 315.1. De vreugde liet zelf de Nederlandsche preutschheid voor een oogenblik vergeten, immers 1) geheel naakt dansen de zeven provinciën in de gedaante vrouwen een van jonge schoone ronde dans om den vrijheidshoed, bloem slingers, waaraan de wapens der provinciën, ver binden deze jolige vrouwenschaar. Een meer dra matisch tooneel wordt op eenen anderen penning2) afgespeeld, daar strijden al worste lend de Vrede en Marsde strijd is nog onbeslecht en toch heeft de Vre de den woesten krijgsgod reeds van de aarde op getild om hem, zooals wij op de keerzijde zien, neer te smakken op den grond en triomfantelijk op hem te gaan staanop het zien dezer heerlijke overwinning komen de verjaagde Gerechtigheid en Overvloed terug. Nog zij een penning 3) vermeld waarop men den herder, dien wij straks wakend voor zijn kudde zagen staan, nu rustig zien slapen, terwijl uit den hemel een engel allerlei goede dingen over hem uitstort. Op al die penningen hebben

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 19