DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE; I85 Vergelijk met die bank van 1647 den dicht bijstaanden preekstoel van 1550, welk een achteruitgang in kunstgevoel en in kunstvaardigheid in die enkele eeuwdie preekstoel is geheel en al symbool, geheel en al, tot in zijn kleinste lijstje toe, ’t werk eens meesters, ’t is het evangelie-gestoeXte, en die bank zij zou evengoed kunnen staan in de vestibule van een raad- of recht- of gast-huis, of waar ge wilt, niets indiceert haar plaats. Die preekstoel daarentegen is een hoogst waarde- en kunst-vol meubelstuk. Zeskant en in den altijd ondankbaren vorm eener hang-kuip, is hij tegen de middelste zuidelijke kolom geplaatst, fijn gepro fileerd, met colonnetten op de voorspringende hoeken, colonnetten, onder figuraal, boven gecanneleerd bewerkt, de afsluitlijst met haar gebeeldhouwd fries dragend, een fries, gevuld met bladwerk en vrucht-vazen en aan twee zijden met een cartel met het jaarcijfer 1550. Die colonnetten, staan op een stil behandelde voetlijst, gebeeldhouwd alleen op de voorspringende gedeelten en verder slechts gecanne leerd en die voetlijst, zij wordt gedragen door zes, 63 cM. hooge caryatide-vormige kraagstukken, wier pooten zich midden onder den kansel vergaren op een eleganten ronden druiper, ’t bovengedeelte in kapiteel-vorm. En tusschen die colonnetten en door deze verbonden, bestaat het lichaam van den preekstoel op elk der zes zijden uit één zwaar paneel, waarvan de vijf van buiten in ’t gezicht blijvende zijn gebeeldhouwd. Welnu, elk dier vijf paneelen is al beitelend zóó verdiept en bewerkt, dat het is veranderd in eene, perspectivisch voorgestelde, diepe zaal, eene zaal met een ton-vormig caisson-gewelf, rustend op het lijstwerk der gecanneleerde zijwanden, en op den achtergrond van elk dier zalen met een tegelvloer belegd, ziet men een beeldgroep. In de zaal, op de deur van den preekstoel, zit op en in eene wolk de evangelist Mattheus, ’t ongedekte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 201