i86 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. hoofd door een stralen-krans omgeven, met een lange baard en gehuld in een wijd golvend kleedeen knielend knaapje steunt het opengeslagen boek, dat de apostel in gepeins verzonken met zijn linkerhand vasthoudt, starend naar iets in de verte, naar de aarde, waarheen de ge strekte rechterarm en hand wijst. In de volgende zaal, zit de evangelist Marcus mede in eene wolk, met een hoogen priesterhoed met lange banden, op zijn door licht stralen omgeven hoofd; hij is gekleed in een rijk geplooiden mantel met breeden kraag; een leeuw rust rechts naast hem en ziet hem aan, terwijl hij, met de linkerhand een inktvat vasthoudend, bezig is met de rechter te schrijven in het boek, dat op zijn knie ligt. De middelste zaal is geheel gevuld met een tafereel uit het leven van Johannes den Dooper, deze staat daar, met onbekleed bovenlichaam, de rechterhand ten hemel wijzend en met de linker rustend op een boomtak, die bij wijze van barrière den weg der zonde afsluit; hij roept de nevens en achter hem staanden, en de vóór hem liggenden en zittenden, waaronder krijgsknechten en vrouwen met kinderen, zijn: „bekeert u! bekeert u!” toe, terwijl eene stad met rijk beladen vruchtboomen omzet, in de hoogte den achtergrond sluit. In de vierde zaal zit de evangelist Lmcas geheel omwolkt, met gedekten hoofde met een lichtkrans omgeven; zijn rechterbeen rust op het linker en draagt het opengeslagen boek waarin hij bezig is te schrijven, terwijl rechts van hem de kop van een stier even door de wolken heen komt kijken. In de vijfde zaal op het laatste paneel, zit de evangelist Johannes, voorgesteld als de ziener, bezig met zijn boek der Openbaring; zijn ongedekt hoofd, met golvende haar krans, staart naar boven, door een aureool omzet; gehuld in een wijd golvende mantel, steunt hij met de wijsvinger der rechterhand op het open boek, dat door de linker

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 202