i87 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. vastgehouden op zijn knie rust, de adelaar die kalm naast hem staat, staart mede naar boven. Elk dier karakteristiek gestoken groepen, is nauwelijks 31 cM. breed en 45 cM. hoog, en toch ligt daaromheen nog volop ruimte en diepte, en is alles met zooveel uit drukking en met zooveel gevoel behandeld, dat de preekstoel zelf, daardoor als ’t ware een sprekend lichaam is geworden. Men moet zich de leelijke klank-plaat met haar verguld rococo-rozet wegdenken, welke hem nu ontsierd en welke in dien vorm nooit aangebracht had moeten worden, en dan ziet men onder het klankbord tot kolom-bekleeding een treffende Mozes-figuur, met imposanten, prachtigen kop, met langen band, de handen rustend op de overeind- staande tafelen der wet, ter weerszijden besloten door een carijatide-vormige pilaster, de lijst dragend, waarop dat klankbord rust; en boven die omlijsting, daar troont binnen den achterboog van het klankbord, de Christus, met den wereldbol in zijne rechter- en met het kruis in zijne linkerhand. En dat klankbord, boogsgewijze uitgewerkt met voorspringende hoeken in druipvormige ionische blad- kapiteelen eindigend, heeft op zijne omlijsting, waarvan het fries met bloem-guirlandes is versierd, boven eiken boog een fronton, waaruit ten halven lijve, op de armen rustend, een gekroonde, typische konings-figuur vrij nieuws gierig komt kijken; een vlakke koepel, van binnen als een stervormig plafond met middenrozet behandeld, rust op die lijst en tegen die frontons, en draagt op een gesloten voet een klein a jour torentje van 75 cM. diameter bij 1 M. hoogte, met gecanneleerde colonnetten, waar- tusschen halfronde boog-openingen, eene eenvoudige kroon lijst met frontons en eene bekoepeling dragend. Op die bekoepeling staat een piëdestal, nu eindigende in een bol met twee halve manen en eene vlam, doch voorheen met het beeld van St. Jacobus, gekleed als pelgrim in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 203