i9i DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. de voorzijde links, Prudentia, een rijk gedreven helm op het hoofd, een borst-kolder met Medusa-hoofd tot gesp aan, een spiegel in de hand en een uil naast zichrechts staat Fortitudo, op het hoofd een diadeem, waaraan een sluier bevestigd is, met de linkerhand haar kleed op houdend, terwijl de rechter blijkbaar een symbool mist neven de achter-kolom staat aan die zelfde zijde Fidelitas, ’t haar gevlochten en met parel-snoeren getooid, de voeten geschoeid, mede met de linkerhand haar kleed ophoudend en in de rechter haar symbool missend, een schoothondje aan heur voetenhet vierde beeld eindelijk stelt voor Vigilantia, ’t haar gevlochten en ten deele met een sluier gedekt, met de eene hand een boek vasthoudend en met de andere daarin bladerend, en die vier beelden samen, zij staan blijkbaar daar om te getuigen, dat Sterckheijt, Trouwichëijt, Wackerheijt en Wijsheijt de groote deugden waren van hem, ter wiens eere en ter wiens herinne ring het monument werd gesticht. En wie is die gelukkige? Dat zeggen de opschriften in ’t latijn geschreven op de houten, borden welke hangen binnen de vier sluit- bogen van het gewelf. Het is 1) Jacob, Baron van „Wassenaer, Heere van Obdam, Lk-Admirael der Ver- „eenigde Nederlanden, enz. Die, na voortretlijke zaeken „te Lande en ter Zee gedaen te hebben, eindelijk „tegen de gantsche Koninglijke Engelsche Vloot en met „weinige alierdapperlijkst strijdende als een andere „Hercules, zich den Weg, door de Vlammen, ten Hemel „gebaend heeft. In het Jaer des Heils 1665, en zijnes „Ouderdoms 55. De Hoog-mogende Heeren Staaten der „Verëenigde Nederlanden hebben, voordenAllerdappersten „Held, en die zulks zeer wel van de Republiek heeft Ik volg hierbij de vertaling gegeven door P. Timareten, in zijne „Verzameling van Gedenkstukken in Nederland”, dl. II, bladz. 88—89.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 207