196 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. merkwaardigs meer, dan de aldaar nog hangende wapen borden van de Ridders van het Gulden Vlies, tegen wier achterzijden zijn vastgehecht, zes eigenaardige cartel- vormige tekst-borden van het jaar 1591, teksten bevatten, voor zooveel leesbaar, uit Deuteronomium, Leviticus, enz. borden wel waard om gerestaureerd en op eene betere plaats in de kerk opgehangen te worden. Het binnen-koor dient nu eiken Woensdag voor de huwelijks-inzegeningen, een kleine geverfde preekstoel op lompen voet, met de afbeeldingen van de vier evangelisten in een rococo-randje op de paneelen, een gewoon huis- orgeltje en enkele doodeenvoudige banken, vormen het daarvoor dienend ameublement, in dit hoogst ongezellig milieu. Verschillende gebeeldhouwde grafzerken dienen nog hier en daar ter bevloering; in de zuid-oostelijke dwars-beuk staat in den westelijken hoek het groote grafmonument van Philips van Hessen-Philipsthal, vrij smakeloos uitgevoerd in rococo-stijl, in 1721, en in de zuidelijke west-travée ziet men nog de dichtgemetselde, omlijstte ingangen tot een tweetal grafkelders, op die lijsten staan losse schilden met de namen Emants en Bruinisse. Een zestal groote, blinkend gepoetste, koperen gas-kronen, elk met 18 lichten, zorgen met de twee 3-lichts-brackets, die zich aan het hoogst eenvoudig gestoelte der Koningin bevinden, voor de wer kelijk schitterende avond-verlichting, terwijl in de klank- plaat van den preekstoel een afzonderlijk licht is aan gebracht. En hiermede is de tegenwoordige toestand onzer St.-Jacobs-kerk geschetst. Is het gewenscht, dat die toestand in allen deele zóó blijve? Op die vraag, is het antwoord beslist neen. Het koor met zijn omgang en beide zij-kapellen, nu vrijwel eene doellooze ruimte, ten deele zelfs bergplaats

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 212