DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 200 IÓ20. l666. 1667. 1629. 1647. 1702. I7O5- I7I9. 1722. l6oi. 1617. I587- I59I- 1594- van de St.-Jacobs-kerk XVIIde eeuw. Het orgel wordt vergroot. Een 23 gildeborden, toen in de kerk aanwezig, worden door een schilder opgeknapt. De Heer Jacob van Wassenaar van Duivenvoorde koopt een familiegraf op het koor. Het orgel wordt vernieuwd. Er wordt eene nieuwe, gebeeldhouwde regeerings- bank geplaatst, die nog bestaat. Het gedenkteeken voor Dirk Graswinkel in het koor geplaatst. De Tombe voor den Admiraal van Wassenaar op het koor opgericht. 1681 (11 Mei). Op het kerkhof wordt het laatst begraven. 1686. Een carillon op den toren geplaatst. 1687 (Maart). Constantijn Huijgens wordt in het koor begraven. 1695 (Juli). Christiaan Huijgens mede aldaar begraven. XVIIIde eeuw. De bliksem slaat in den toren. De gildeborden ten deele vernieuwd en nu voorzien met versen. Het orgel wordt vergroot. Het grafmonument van Philips van Hessen-Philipsthal geplaatst. 1581 1592. Er worden banken gemaakt en geplaatst voor den Stadhouder en de Magistraats-personen. Het orgel wordt vernieuwd. Er worden cartelvormige tekst-borden opgehangen. De Staten van Holland schenken een geschilderd raam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 216