2.01 1729. I75I- I773- 1795- XIXde eeuw. 1810. 1827. 1849. 1851. 1854. 1764. 1765. Het koor wordt met er in de kerk DE ST.-JACOBS-KERK TE ’S GRAVENHAGE. en onderhoud bij de Bij het graven van een graf onder het orgel worden verschillende zilveren XVIde eeuwsche kerkelijke voorwerpen gevonden. De kapel van Assendelft tot kerkmeesters-kamer ingericht. Het orgel wordt vernieuwd. een gesmeed ijzeren hek van het schip der kerk afgescheiden. De kerk ontvangt ten geschenke gouden en zilveren nachtmaal-schotels en bekers. De in de kerk hangende wapenborden worden in ’t openbaar verkocht. De toren komt in beheer burgerlijke gemeente. Er wordt eene prijsvraag uitgeschreven tot ver betering der kerk. 1829 (1 Jan.) Van af dezen datum mocht niet meer begraven worden. 1829—1830. De kerk wordt gerestaureerd, de houten gewelf-beschieting aangebracht, en ’t koor voorzien met een gestucadoord plafond. 1842. Het monument van den Admiraal van Wassenaar wordt gerestaureerd. 1845. De bliksem slaat in den toren. 1847 1877. E. Saraber is als architect belast met het toezicht op de kerk. De vloer in het koor wordt opgenomen en hooger herlegd. Er wordt gaslicht in de kerk aangebracht. De topgevels der dwarsbeuken en van de koor- kapellen worden vernieuwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 217