202 1 de Gebroeders Huijgens in Bijlage B. Chronologisch overzicht teekeningen, prenten, enz. kerk, meerendeels in het Gemeente-Museum alhier aanwezig. van eenige schilderstukken, betreffende de St. Jacobs- en in haren tegen- DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. van de toren gegoten en een trottoir gemaakt en en het torentje op het koor 1855. De toren wordt omsteigerd, en deze besteigering, door het volk de crinoline genoemd, bleef staan tot tegen het einde van 1861 de ijzeren spits gereed was. 1856. Het orgel vergroot. 1857. De gedenksteen aan het koor geplaatst. 1857. Rond de kerk wordt gaslantarens geplaatst vernieuwd. i860—1861. De ijzeren spits geplaatst. 1860—1867. Achtereenvolgens werden in deze jaren, in eigen beheer, al de huisjes rond de kerk vernieuwd. 1877. De architect H. J. Mondt wordt belast met het toezicht op de kerk. 1878—1884. De kerk gerestaureerd woordigen toestand gebracht. 1882. (15 April). Het nieuwe orgel wordt ingewijd. 1884. Het toren-muurwerk wordt ten deele gerestaureerd. 1898 (9 Sept.) Kerkelijke Plechtigheid in verband met de Inhuldiging van Koningin Wilhelmina. 1. T553—t567. Op de 2 schilderstukken van dien tijd, gezichten op den Vijver voorstellend, ziet men wel de kerk met toren, doch architectonische waarde heeft het daarop voorgestelde niet, evenmin als dit het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 218