5- DE ST.-JACOBS-KERK TE ’’s GRAVENHAGE. 203 2. 3- 4- c. van de Tombe van van Philips van Bourgondie en van het Gulden Vlies, welke in geval is niet de afbeelding der kerk, voorkomende op de geschilderde plattegrond der stad van het jaar 1570. 1651. Het groote schilderstuk van Jan van Goijen, een gezicht op ’s Gravenhage, waarop het kerk-silhouet, gezien van de zuidzijde, uitstekend is teruggegeven. 1690. Op de groote kopergravure, een prospect van de stad, van Nicolaus de Clerck en Joannes van Londerseel, is de kerk met toren te veel in ’t verkort van de oost-zijde gezien, doch de vroegere toren-vorm zeer duidelijk voorgesteld. 1695. Verscheen eene collectie gravures bij Anna Beek, geteekend door D. Marot, waarbij ééne gravure de zuidzijde der kerk voorstellende, welke zijde mede is afgebeeld in het werk van de Cretzer en in dat van Kroon. 1730. De kopergravures in het werk van Mr. Jacob de Riemer, stellen voor a. De kerk met toren gezien van de zuidzijde, het kerkhof is nog met een laag ijzeren hek omsloten, omboomd, en dient ten deele tot visch-markt; woon- huisjes zijn er aan deze zijde nog niet, wel brand- spuit-huisjes en bergplaatsen ter weerszijden van den uitgebouwden ingangrond het koor ziet men winkel- huisjes met luifels. Twee hardsteenen pompen, eene op het kerkhof en eene er naast, dienen tot gerief voor de visch-verkoopers. b. het wapenbord die van de Ridders 1456 de kapittel-vergadering dier Orde bijwoonden. eene zeer slechte afbeelding den Admiraal van Wassenaar. d. eene afbeelding van de gebeeldhouwde grafzerk van Jhr. Gerard van Randenrode van A". 1660. e. eene slechte afbeelding van het grafmonument van Philips van Hessen-Philipsthal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 219